Konijnenfestijn voor het goede doel: 9 en 10 februari 2019

Saturday, 26 January 2019
Op de ‘Nieuwjaarsreceptie’ ontving Rotary Club Meise-Bouchout afgevaardigden van de ‘begunstigden’ van de fundraising van de Club.Op de ‘Nieuwjaarsreceptie’ ontving Rotary Club Meise-Bouchout afgevaardigden van de ‘begunstigden’ van de fundraising van de Club.

Rotary Club Meise-Bouchout is een dynamische vereniging die haar doelstellingen jaar na jaar waarmaakt: het nastreven van dienstbetoon binnen de eigen gemeenschap, op nationaal en internationaal vlak.

Sedert 2014 schonk deze dynamische club jaarlijks al meer dan € 20.000 aan lokale en internationale projecten.

Om die fondsen te vergaren organiseert de Club elk jaar diverse fundraising evenementen, waaronder het “Konijnen festijn” dat dit jaar plaats vindt op 9 en 10 februari in zaal De Mispelaer in Nieuwenrode.

Begin januari nodigde de club de afgevaardigden uit van de verschillende verenigingen die de club steunt, onder meer:

  • Vzw Cachet: € 1.000 voor jongeren met ervaring in de hulpverlening
  • Vzw De Ouders: € 500
  • UCL: € 1.000 voor hersenonderzoek bij dove kinderen
  • Scouts Nieuwenrode: 2.500
  • OCMW Londerzeel € 2.500 voor de actie “rouwverwerking bij de jeugd”
  • CC Grimbergen: € 4.000 voor het filmproject ‘hangjongeren’, in samenwerking met de lokale politie en de groep Intro
  • Chiro Eversheim Plus, voor kinderen en jongeren met een beperking, kreeg reeds € 6.500
  • Organisatie van de TSO Trofee: jaarlijks meer dan € 6000 voor de promotie en de steun aan het Technisch Onderwijs in de regio
  • De verdeling van de Kerstpakketten, dit jaar voor een bedrag van meer dan € 7.000

Ook u kan Rotary Club Meise Bouchout steunen: iedereen is van harte welkom op het Konijnenfestijn in Nieuwenrode op 9 en 10 februari.