RC Meise-Bouchout
Welcome at Rotary Club Meise-Bouchout

Geschiedenis van Rotary

 

 

Rotary is de eerste serviceclub ter wereld, opgericht in Chicago op 23 februari 1905 door een jonge advocaat Paul Harris.

Op die dag kwam Paul Harris met drie vrienden (een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen in een klein bureautje in Chicago en stonden zo aan de wieg van één van de grootste serviceclubs ter wereld.

Zij wilden de vriendschap en de onderlinge hulp die ze in hun kleine geboortesteden hadden meegemaakt, ook in de grootstad Chicago doen opleven.

Het doel van de eerste Rotaryclub was zeer eenvoudig: vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui.

De nieuwe club verwierf snel bekendheid en spoedig traden ook andere zakenlieden toe.

 

De naam “Rotary” werd gekozen tijdens een van de eerste vergaderingen omdat de leden volgens een beurtrol samenkwamen (roteren) op elkaars werkplaats. Einde 1905 telde RC Chicago 30 leden. Drie jaar later werd in San Francisco (Californië) een tweede club opgericht. Rotary evolueerde zeer snel van professionele onderlinge hulpverlening naar maatschappelijke dienstverlening. Een van de eerste projecten was het bouwen van openbare toiletten nabij het stadhuis van Chicago en het uitdelen van voedselpakketten aan de behoeftigen.

 

Door de jaren heen is Rotary geëvolueerd naar een globaal netwerk van ruim 1.200.000 vrijwilligers die over de grenzen heen verenigd zijn om humanitaire hulp te verlenen en bij te dragen tot meer ‘goodwill’ en vrede. Er zijn wereldwijd ongeveer 34.200 Rotary Clubs verspreid over meer dan 200 verschillende landen die tal van projecten en activiteiten begeleiden in ’s werelds meest acute probleemsectoren.

De Rotaryacties concentreren zich op zes strategische domeinen : vrede en conflictbeheersing, preventie en behandeling van ziekten, water en hygiëne, de gezondheid van moeders en kinderen, basisonderwijs en alfabetisering en gemeenschaps- en economische ontwikkeling. Tevens wordt getracht steeds een gezonde ethiek te bevorderen.

De ‘Rotary Foundation’ van Rotary International is de grootste privé verstrekker van internationale studiebeurzen ter wereld. Jaarlijks worden meer dan duizend studenten als culturele ambassadeurs financieel gesteund in studieprogramma’s in het buitenland.

Het ‘vlaggenschip programma’ van Rotary is echter Polio Plus. Wanneer polio wereldwijd zal zijn verdwenen zullen alle Rotariërs samen zo’n 850 miljoen $ hebben geschonken en ontelbare uren vrijwilligerswerk hebben verricht om meer dan 2 miljard kinderen verspreid over 122 landen te laten inenten. Rotary is in deze actie de drijvende kracht in samenwerking met de Wereld gezondheidsorganisatie, UNICEF en de ‘Centers for Disease Control and Prevention’ in de VS.


Elke club streeft ernaar de diversiteit van haar gemeenschap te weerspiegelen zowel qua beroepsachtergrond, cultuur, leeftijd als gender. Door deze mix verenigt zij een brede waaier aan bekwaamheden, waarop zij kan terugvallen om acties te voeren. De lokale clubs leggen voornamelijk de focus op lokale projecten.

In België zijn de Clubs opgedeeld in drie districten en omvatten ze samen …..Clubs en ….leden.

Voor meer informatie www.rotary.org

 


Next events

more »

Latest News

more »